Deszcz dostarczy cennej wody, a niektórym także pieniędzy
Fot. Unsplash / Luca Bravo
Autor Bartosz Wróblewski - 17 Czerwca 2020

Cztery tysiące złotych czekają. Wielu może skorzystać, wystarczy się zgłosić

Deszcz okazuje się nie tylko źródłem życiodajnej wody, lecz także pieniędzy. Woda jest coraz cenniejsza i w Polsce urzędnicy podjęli decyzję, by płacić obywatelom za pomoc w jej gromadzeniu.

Deszcz bywa wybawieniem w czasach suszy, która jest ostatnio coraz popularniejszym zjawiskiem w Polsce. Aby jej zapobiegać, można między innymi zbierać deszczówkę, za co można jeszcze otrzymać dotację od urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Genialny Startup wymyślił nowy pożyteczny sposób na zbędny plastikGenialny Startup wymyślił nowy pożyteczny sposób na zbędny plastikCzytaj dalej

Deszcz źródłem pieniędzy

„Warszawa zbiera deszczówkę” – takim hasłem „Warszawski program ochrony zasobów wód” zachęca mieszkańców stolicy do zwiększania zasobów wodnych swojego miasta. Rozpoczęła się właśnie kampania promująca tą inicjatywę.

Ze strony stołecznego urzędu można się dowiedzieć, że program składa się z sześciu filarów. Są to między innymi dotacje na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających, o które starać się mogą jednostki miejskie, inwestorzy prywatni oraz mieszkańcy.

Pierwszy filar to dotacje retencyjne. W jego ramach do 31 lipca br. można składać wnioski o dotację na budowę zbiorników do zbierania deszczówki. Dotacji udziela się na budowę:

- „urządzeń retencyjno-rozsączających (urządzenia zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające – zbiorniki z tworzywa sztucznego w kształcie prostopadłościanu o ażurowych ściankach lub studnie chłonne – studnie wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego bez szczelnego dna; wielkość urządzenia powinna uwzględniać wielkość powierzchni odwadnianej i warunki gruntowo-wodne)”,
- „zbiorników retencyjnych (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, np. do podlewania terenów zieleni; mogą być montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych)”.

O dotacje mogą ubiegać się podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. Jak podaje urząd, wysokość dotacji może wynieść do nawet 80 procent rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, ale nie więcej niż:

4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;

Zwrot do 80 procent rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji mogą też otrzymać na przykład gminne lub powiatowe osoby prawne.

Pozostałe pięć filarów programu to:

II filar – obszary naturalnej retencji (np. ochrona bagien, torfowisk czy rzeki),
III filar – powierzchnie przepuszczalne (chodzi tutaj np. o rozpłytowywanie powierzchni asfaltowych czy betonowych),
IV filar – kanały miejskie (m.in. ich ochrona),
V filar – ujęcia wody podziemnej,
VI filar – procedury planistyczne (m.in. działania zapobiegające odwodnieniu miasta i zwiększeniu retencji).

Źródło: um.warszawa.pl

Następny artykuł